*អនុក្រឹត្យស្ដីពីការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះធុរកិច្ចថ្មី_«តេជោ»_ជាគ្រឹះស្ថានសាធារណៈរដ្ឋបាល *ប្រកាសស្តីពីការផ្ទេរសមត្ថកិច្ចក្នុងការផ្ដល់សៀវភៅស្នាក់នៅ និងសៀវភៅគ្រួសារ *ច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម *ច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងហិរញ្ញប្បទានដល់ការរីកសាយភាយអាវុធមហាប្រល័យ *ច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងហិរញ្ញប្បទានដល់ការរីកសាយភាយអាវុធមហាប្រល័យ

លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តថ្មីៗ

លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តតាមសម័យកាល

អ្នកទស្សនាប្រចាំថ្ងៃ
858
ចំនួនអ្នកទស្សនាសរុប
76078
ឈ្មោះឯកសារ ប្រភេទឯកសារ កាលបរិច្ឆេទ បើកមើល ទាញយក

ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រមលើផែនការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច ៥ឆ្នាំ លើកទី១ ឆ្នាំ១៩៩៦–២០០០

ច្បាប់ 25-04-1998

ច្បាប់បន្ថែមទៅលើច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្រ្ត

ច្បាប់ 08-04-1998

ច្បាប់ស្តីពី ការបង្កើតគណនីពិសេសរបស់រតនាគារជាតិសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត

ច្បាប់ 20-03-1998

ច្បាប់ស្តីពី របបហិរញ្ញវត្ថុ និងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខេត្ត–ក្រុង

ច្បាប់ 25-02-1998

ច្បាប់ស្តីពី ការទូទាត់ថវិកាទូទៅរបស់រដ្ឋសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ១៩៩៦

ច្បាប់ 28-01-1998

ច្បាប់ស្តីពី ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ១៩៩៨

ច្បាប់ 31-12-1997

ច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត

ច្បាប់ 26-12-1997

អនុក្រឹត្យស្ដីពីលិខិតអនុញ្ញាតសាងសាង់

អនុក្រឹត្យ 19-12-1997

ច្បាប់ស្តីពី ការរំលូតកូន

ច្បាប់ 12-11-1997

ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងការប្តូរប្រាក់

ច្បាប់ 24-08-1997

ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រមលើសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាព និងឧបត្ថម្ភគ្នាទៅវិញទៅមក រវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវ

ច្បាប់ 22-08-1997

ច្បាប់ស្តីពី ការងារ

ច្បាប់ 13-03-1997

អនុក្រឹត្យស្ដីពីការបង្កើតមន្ទីរពិសោធន៍សំណង់ និងសាធារណការ

អនុក្រឹត្យ 24-02-1997

ច្បាប់ស្តីពី ការទូទាត់ថវិកាទូទៅរបស់រដ្ឋសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ១៩៩៥

ច្បាប់ 24-02-1997

ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀង ស្តីពីការលើកទឹកចិត្តវិនិយោគ រវាងរដ្ឋាភិបាលនៃសហរដ្ឋអាមេរិក និងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

ច្បាប់ 24-02-1997

ច្បាប់ស្តីពី សារពើពន្ធ

ច្បាប់ 24-02-1997

ច្បាប់ស្តីពី ការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀន

ច្បាប់ 24-01-1997

ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រមលើសន្ធិសញ្ញា ស្តីពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ

ច្បាប់ 21-01-1997

ច្បាប់ស្តីពី ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ១៩៩៧

ច្បាប់ 31-12-1996

ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រមលើអនុសញ្ញា ស្តីពីតំបន់ដីសើមមានសារៈសំខាន់ជាអន្តរជាតិ ជាពិសេសជាជម្រកសត្វស្លាបទឹក

ច្បាប់ 24-12-1996